I když jsme v řadě ohledů rozdílní lidé, jedna věc nás spojuje.

 

Vlastně to ani není věc, ale osoba – Ježíš Kristus, náš Sbor 2012Pán, Bůh, Spasitel a nejlepší Přítel, jakého jsme kdy měli. To kvůli Němu se scházíme a jsme křesťané. Ježíš totiž žil pro ostatní, miloval je, nikdy nikoho nenutil. Ale těm, kdo chtěli, nabízel úžasné věci – lásku a pokoj v srdci na tomto světě, a také věčný život ve světě bez bolesti, smrti a utrpení. Každou vteřinou je blíže den, kdy si Ježíš přijde pro své přátele a vezme je Domů do nebe. Chceme být Ježíšovými přáteli, učit se od Něj a každý den Ho více poznávat, ať už v Bibli, přírodě nebo jinde, chceme tu být také pro druhé.

 

Pokud chceš a máš zájem, přijď mezi nás, budeme rádi. Nejsme dokonalí, právě proto Ježíše tak moc potřebujeme, stejně jako celý tento svět.

 

Podrobně popsané jednotlivé věroučné body naší církve jsou na těchto stránkách.