Křesťanský domov je společnou aktivitou pro rodiny (nejen)
z našeho sboru. Zabývá se jednotlivci v rámci jejich rodinných vztahů, všímá si potřeb rodin v různých etapách jejich rozvoje, věnuje pozornost přechodným obdobím a chápe, že se
v různém údobí života mění i potřeby.

Snaží se posilovat existující rodinné vazby a pomáhat lidem vytvářet nové.
Rozvíjí vzájemné porozumění, pomáhá členům církve přijímat
a milovat lidi takové, jací jsou. Uvědomuje si, že nejhorlivější členové církve vyrůstají v harmonických rodinách. Dává prostor procesu smíření a obnovy, věří, že narušené vazby mezi generacemi mohou být napraveny a obnoveny. Nabízí uzdravení tomu, kdo trpí kvůli problémům v rodině a kdo prožívá bolest v důsledku narušených vztahů. Nabízí “rekonvalescenci” a – zotavení těm, kteří jsou zklamáni nebo deformováni špatným jednáním jiných. Učí nás správně jednat s druhými, chápat jejich způsoby chování a správně se rozhodovat.

 

Fotky z uplynulých akcí