Křesťanský domov je společnou aktivitou pro rodiny (nejen)
z našeho sboru. Zabývá se jednotlivci v rámci jejich rodinných vztahů, všímá si potřeb rodin v různých etapách jejich rozvoje, věnuje pozornost přechodným obdobím a chápe, že se
v různém údobí života mění i potřeby.

Snaží se posilovat existující rodinné vazby a pomáhat lidem vytvářet nové.
Rozvíjí vzájemné porozumění, pomáhá členům církve přijímat
a milovat lidi takové, jací jsou. Uvědomuje si, že nejhorlivější členové církve vyrůstají v harmonických rodinách. Dává prostor procesu smíření a obnovy, věří, že narušené vazby mezi generacemi mohou být napraveny a obnoveny. Nabízí uzdravení tomu, kdo trpí kvůli problémům v rodině a kdo prožívá bolest v důsledku narušených vztahů. Nabízí “rekonvalescenci” a – zotavení těm, kteří jsou zklamáni nebo deformováni špatným jednáním jiných. Učí nás správně jednat s druhými, chápat jejich způsoby chování a správně se rozhodovat.

 

Fotky z uplynulých akcí

[cws_gpp_albums_gphotos access=own theme=grid results_page=’/photo-album-pictures/‘ show_title=1 num_results=20 hide_albums=’Auto Backup,Profile Photos,nezobrazovat,Bohoslužba v přírodě – 18.8.2018,Ordinace Kamila Majera 7.4.2018,Příprava na Den matek 2017,Předprázdninový cyklovýlet Kaproun 2.-6. července 2014,Cyklovýlet Vysočina 19.-21. září 2014,Otevření sboru po rekonstrukci 13. června 2015,Oběd starší mládeže 22.březen 2016,Tábor Pathfinderu – Hornice 17.-24. srpna 2014,2018-10-11, Mládež říjen 2017, Chata mládež Leden 2017′]