Předání štafetového kolíku

posted in: Nezařazené | 0

V Dobrovolnickém centru ADRA Brno došlo k personální změně. Na pozici vedoucí ukončila svou úspěšnou práci paní Kateřina Havránková.
Chci své předchůdkyni poděkovat za to, že z DC ADRA Brno vybudovala respektovanou organizaci, která pomáhá zejména starým a nemocným lidem v osamění, a předává mi veškerou agendu ve velmi dobrém stavu.
V sobotu 25. června jsem měl v modlitebně CASD na Střední příležitost představit vlastní vizi vedení DC ADRA Brno, kterou jsem shrnul do tří cílů:
1) Mým krátkodobým cílem je naučit se bezvadně řídit malou kancelář na Cejlu a zvládnout veškerou administrativu týkající se organizování asi stovky dobrovolníků v patnácti zařízeních, charitativní obchůdek ve vyškovské pobočce, kontakty na dárcovské firmy, pořádání pravidelných „dobrodnů“ a další.
2) Jako střednědobý cíl jsem si vytkl dostat čísla našeho centra na úroveň předcovidové doby, kdy jsme měli téměř dvojnásobek dobrovolníků ve srovnání s dneškem.
3) Dlouhodobý strategický cíl vychází ze skutečnosti, že působíme ve druhém největším městě republiky. Přál bych si z DC ADRA Brno vybudovat renomovanou a dobře fungující organizaci, která bude schopná najít dobrovolníka ke každému osamělému člověku.
Jsem si vědom, že svých cílů mohu dosáhnout pouze s modlitební podporou našich sborů a s Božím požehnáním. Budu vás pravidelně informovat, jak se nám naše společné dílo daří.
Děkuji všem mým sourozencům v JK za jejich práci pro Adru. 


Vlastimil Halfar, CASD Brno-Lesná
vedoucí DC ADRA Brno