Modlitební týden 2022

posted in: Pozvánky, Rozpisy | 0

                                                    

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5)

Během letošního modlitebního týdne, který bude probíhat od 5. do 12. listopadu, se budeme zabývat tématem: „Být Ježíšovým učedníkem.“ Ježíš nás zve k tomu, abychom se stali jeho učedníky. Stáváme se učedníky tím, že následujeme Ježíše a vede nás to ke službě druhým lidem? Trávíme s ním čas při studiu Bible, na modlitbě a necháváme se jím vést?

Přednášky modlitebního týdne jsou příležitostí k tomu, abychom „byli s Ježíšem“ (viz Sk 4,13). Každý den můžeme přemýšlet nad tím, co znamená následovat Ježíše Krista a jakým způsobem naplňovat tuto výzvu v praktickém životě.

Mimo sobotní bohoslužby se budeme každý den scházet ke společnému čtení modlitební přednášky a k modlení se. Každý den kromě středy je možné navštívit jednu ze dvou uvedených skupinek (viz tabulka níže.)

Ve středu bude modlitební setkání probíhat on-line formou v 18 hod na odkazu : meet.google.com/uos-ozyg-dwy

V sobotu 12. listopadu se bude konat sbírka modlitebního týdne pro celosvětové misijní projekty Generální konference. Více se dozvíte zde

Přednášky jsou ke stažení zde:  

Tabulka jednotlivých setkání:

Přejeme Vám všem Boží požehnání ze vzájemného společenství, radost při studiu Božího slova a naplnění Božím Duchem při modlitebních setkáváních. V přímluvných modlitbách nezapomínejme na ty, kterých se přímo dotýká válečný konflikt, nebo jsou v ohrožení života.

za sbor kazatel Kamil Majer