Oběžník – Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého

posted in: Nezařazené | 0

Církev adventistů
sedmého dne
Česko-Slovenská unie

 

Praha, 16. prosince 2022

„Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.“
1. Královská 18,30

Milé sestry, milí bratři a přátelé,
ve dnech 11. až 21. ledna 2023 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů
modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je
„Zpátky k oltáři – vytvoření místa pro Boha“.

Uspěchaný a ustaraný. Rozbouřený a smutný. Zaneprázdněný a narušený. To jsou
některá slova, kterými lidé na celém světě popisují svůj život v dnešní uspěchané
společnosti. Pokud i vy pociťujete tíhu našeho hynoucího světa, zveme vás na
desetidenní modlitební cestu do samotného Božího srdce – místa, kde břemena
jsou nadlehčována, zranění uzdravena a síla obnovena. Budete vyzváni, abyste
znovu postavili svůj oltář osobního uctívání pravého a živého Boha, protože On
slíbil: „Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším“
(Jeremjáš 29,12).

Modleme se společně za oživení našich osobních a rodinných bohoslužebných
oltářů, aby nás Duch svatý obnovil a zmocnil k tomu, abychom světu hlásali
poslední Boží poselství naděje.

V rámci modlitebních setkání se můžeme zaměřit také na přímluvné modlitby
ohledně vašich osobních i sborových potřeb. Společně s tímto dopisem dostáváte
materiál, který zpracovává témata na každý den, a také pokyny pro vedoucí
skupinek. Materiál v elektronické podobě a další potřebné informace najdete na

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2023

Závěrečná sobota 21. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží dobrodiní,
které přichází z Boží milosti jako odpověď na vaše společné modlitby. Toužíme
po tom, aby se Deset dnů modliteb stalo příležitostí pro prohloubení vztahu
s Bohem jak ve vašem osobním životě, tak i ve sborovém společenství.

 

Peter Čík                              Mikuláš Pavlík                           Marek Škrla
tajemník                                 předseda                                 hospodář

 

Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2, Česká Republika
Tel.: +420 241 471 939 | e-mail: unie@casd.cz | www.casd.cz
IČO: 00445193 | Číslo účtu: 1164841011/0100 | Datová schránka: i4r99ut